Tìm lớp học của bạn

1. Các vấn đề chung trong giáo trình

  • Khái niệm về thương hiệu cá nhân: Giải thích về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cá nhân, cũng như cách một thương hiệu cá nhân tốt có thể giúp bạn nổi bật và thành công hơn trong công việc và cuộc sống bài hát

  • Phân tích đối tượng khách hàng: Điều tra và phân tích đối tượng khách hàng tiềm ẩn của bạn để hiểu được nhu cầu, sở thích, giá trị và thái độ của họ, từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp để gây ấn tượng và tạo mối quan hệ.

  • Xác định giá trị độc đáo (Unique Value Proposition): Giúp học viên tìm ra các yếu tố giúp họ nổi bật so với đối thủ trong cùng lĩnh vực, từ đó xây dựng nên giá trị độc tài của thương hiệu cá nhân.

  • Xây dựng thương hiệu cá nhân trên các kênh truyền thông: Hướng dẫn học viên xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng truyền thông xã hội, website cá nhân, blog, email và các phương tiện tiện ích khác để tăng cường sự quan tâm và tin tưởng của đối tượng khách hàng.

  • Chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân: Giúp học viên xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân toàn diện và hiệu quả, từ việc quản lý thương hiệu, quản lý thời gian, tạo nội dung và chiến lược tiếp thị.

  • Các công cụ hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân: Hướng dẫn học viên sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng và quản lý thương hiệu cá nhân, từ các công cụ quản lý nội dung, thiết kế đồ họa, các công cụ công cụ quản lý thời gian và các công cụ đo lường hiệu quả.

  • Quản lý và tạo dựng mối quan hệ: Giúp học viên nghiên cứu cách quản lý và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp để tăng cường sự quan tâm và tin tưởng, từ đó giúp thương hiệu

2. Các ưu biệt khác trong các khoá học

  • Mô hình đào tạo: Không tập trung nhiều về lý thuyết, không tập trung nhiều vào silde hoặc các file tài liệu.
  • Tập trung nhiều vào tương tác, thảo luận và xử lý tình huống, vấn đề
  • Đưa ra tình huống giả định hoặc tình huống thực tế mà học viên đang gặp. Từ đó cùng thảo luận, cùng xử lý vấn đề trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu cá nhân.

Thương hiệu

Đọc các bài viết, các kiến thức, các thông báo của Học viện liên quan đến môn học Xây dựng thương hiệu cá nhân.

Đọc nhiều hơn...