CHIẾN THẦN XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG – ONLINE PRO

Là mô hình đào tạo với hình thức chính là trực tuyến (Online trên Google Meet) và các nhóm lớp Zalo. Về cơ bản, mô hình này như sau:

 • Tổng thời gian đào tạo: 03 tháng
 • Nội dung & mục tiêu đào tạo
  – Giúp học viên có thêm kiến thức và kinh nghiệm thực chiến về Khủng hoảng truyền thông
  – Trang bị những kỹ năng giúp học viên có thể bình tĩnh, tự tin khi đối phó với khủng hoảng truyền thông
  – Trang bị những kiến thức thực chiến và không có trong sách vở giúp học viên có thể giảm thiểu được tối đa các hậu quả từ khủng hoảng truyền thông
  – Học viên được rèn luyện kỹ năng đánh giá, phân tích và đưa ra các hướng xử lý đối với tất cả các loại khủng hoảng truyền thông
  – Trang bị cho học viên tối thiểu 6 loại hình và 8 concept xử lý khủng hoảng truyền thông by Ngự Miêu.
 • Loại hình Online (Hệ giáo trình đào tạo Online Pro)
  – Học viên sẽ được đưa vào 1 nhóm lớp Zalo và bắt đầu giáo trình đào tạo trong thời gian 03 tháng.
  – Có tất cả 10 module đào tạo cho giáo trình này, học viên sẽ học kéo dài trong 03 tháng (bao gồm cả học trực tiếp trong 12 buổi và thời gian thực hành, làm bài tập thực chiến).
  – Mỗi tuần, lớp sẽ học trực tiếp 1 buổi trong 3 tiếng buổi tối qua Google Meet
  – Cuối khoá mỗi lớp sẽ có một buổi Offline.
  – Học viên được cung cấp các tài liệu học liên quan (nếu có) miễn phí 100%
 • Quyền lợi khác
  – Học viên được tham gia các bài tập và hướng dẫn bài tập thường xuyên trong suốt thời gian 03 tháng
  – Được cố vấn các vẫn đề liên quan đến truyền thông, thương hiệu và xử lý khủng hoảng truyền thông trong suốt thời gian học.
  – Sau khi kết thúc khoá học, nhóm Zalo của lớp học đó sẽ được giữ nguyên và trở thành nơi để các học viên có thể hỏi hoặc cần trợ giúp các vấn đề liên quan. Việc hỗ trợ này là miễn phí và vĩnh viễn.
 • Chi phí: Đây là loại hình có mức học phí thấp nhất trong tất cả các mô hình đào tạo của Nhà báo Ngự Miêu
 • Ưu điểm – Khuyết điểm
  – Ưu điểm:
  Chi phí thấp, phù hợp với nhiều đối tượng học; Được đào tạo bài bản, thực chiến và được follow hướng dẫn thường xuyên qua Zalo khi cần.
  Khuyết điểm:Thời gian học kéo dài trong 3 tháng nên sẽ có nhiều bài tập và các yêu cầu thực hành nghiêm khắc. Việc học Online nếu không tập trung thì dễ bị trôi kiến thức (vì các buổi học không được recod lại hoặc học lại).
 • Đối tượng phù hợp
  – Các doanh nghiệp đang giai đoạn Startup
  – Các bạn nhân sự phòng truyền thông, marketing tại các doanh nghiệp
  – Các chủ doanh nghiệp nhỏ, các trưởng phó phòng phụ trách truyền thông marketing…
  – Các bạn làm trái ngành những có đam mê và mong muốn bước vàio thế giới của những chuyên gia về truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông.
  – Học sinh, sinh viên các khoa trường về truyền thông, quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh, marketing…
Tìm lớp học phù hợp với bạn Liên hệ zalo để trao đổi

KHOÁ XÂY DỰNG & BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU ONLINE PRO

Là khoá học với giáo trình đào tạo chuyên sâu với hai quá trình là Xây dựng thương hiệu và Bảo vệ thương hiệu.

 • Tổng thời gian đào tạo: 06 tháng
 • Nội dung & mục tiêu đào tạo
  – Hướng dẫn, đồng hành cùng học viên trong quá trình xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, sản phẩm… của họ.
  – Trang bị các kĩ năng cơ bản cần thiết về thiết kế, viết content, các xây dựng nội dung truyền thông
  – Trang bị các kiến thức, kỹ năng để xây dựng và phát triển thương hiệu thành công
  – Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về các vấn đề bảo vệ thương hiệu, an ninh truyền thông và khủng hoảng truyền thông
 • Loại hình Online:
  – Học viên sẽ được đưa vào 1 nhóm lớp Zalo và bắt đầu giáo trình đào tạo trong thời gian 06 tháng.
  – Có tất cả 20 module đào tạo cho giáo trình này (trong đó có 10 module về xây dựng thương hiệu và 10 module về bảo vệ thương hiệu)., học viên sẽ học kéo dài trong 06 tháng (bao gồm cả học trực tiếp là 22 buổi và thời gian thực hành, làm bài tập thực chiến).
  – Học viên sẽ được học về cách định vị thương hiệu, lựa chọn hướng phát triển cho thương hiệu; xác định và lựa chọn được khách hàng mục tiêu trong thương hiệu; kỹ năng viết content, kỹ năng xây dựng thương hiệu cho cả doanh nghiệp và cá nhân người lãnh đạo…
  – Sau kỳ 1, đến kỳ 2 là các module về việc bảo vệ thương hiệu, định giá thương hiệu; các kĩ năng quản trị và chống lại các cuộc tấn công thương hiệu…
  – Mỗi tuần, lớp sẽ học trực tiếp 1 hoặc 2 buổi trong 3 tiếng buổi tối qua Google Meet
  – Cuối khoá mỗi lớp sẽ có một buổi Offline.
  – Học viên được cung cấp các tài liệu học liên quan (nếu có) miễn phí 100%
 • Quyền lợi khác
  – Học viên được tham gia các bài tập và hướng dẫn bài tập thường xuyên trong suốt thời gian 06 tháng
  – Được cố vấn các vẫn đề liên quan đến truyền thông, thương hiệu và xử lý khủng hoảng truyền thông trong suốt thời gian học.
  – Sau khi kết thúc khoá học, nhóm Zalo của lớp học đó sẽ được giữ nguyên và trở thành nơi để các học viên có thể hỏi hoặc cần trợ giúp các vấn đề liên quan. Việc hỗ trợ này là miễn phí và vĩnh viễn.
 • Chi phí: Đây là loại hình có mức học phí thấp thứ 2 trong tất cả các mô hình đào tạo của Nhà báo Ngự Miêu. 
 • Ưu điểm – Khuyết điểm
  – Ưu điểm:
  Chi phí thấp, phù hợp với nhiều đối tượng học; Được đào tạo bài bản, thực chiến và được follow hướng dẫn thường xuyên qua Zalo khi cần.
  Khuyết điểm:Thời gian học kéo dài trong 6 tháng nên sẽ có nhiều bài tập và các yêu cầu thực hành nghiêm khắc. Việc học Online nếu không tập trung thì dễ bị trôi kiến thức (vì các buổi học không được recod lại hoặc học lại).
 • Đối tượng phù hợp
  – Học sinh, sinh viên
  – Các bạn nhân sự phòng truyền thông, marketing tại các doanh nghiệp
  – Các chủ doanh nghiệp nhỏ, các trưởng phó phòng phụ trách truyền thông marketing…
  – Các bạn làm trái ngành những có đam mê và mong muốn bước vàio thế giới của những chuyên gia về truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông.
  – Các chủ doanh nghiệp, những người đang và sẽ starup, …

THỰC CHIẾN QUẢN TRỊ & XỬ LÝ KHTT CHO CEO

Là mô hình đào tạo thực chiến & trực tiếp dành cho các CEO – chủ doanh nghiệp về Quản trị & xử lý khủng hoảng truyền thông. Về cơ bản, mô hình này như sau:

 • Tổng thời gian đào tạo: 02 ngày liên tiếp.
 • Chi tiết:
  – Học viên sẽ được đưa vào 1 nhóm lớp Zalo đặc biệt.
  – Tổ chức học trực tiếp trong thời gian 02 ngày, trong đó có 01 ngày thuần lý thuyết, 01 ngày thực chiến và chia sẻ các vấn đề chuyên sâu đặc biệt.
  – Có tất cả 10 module đào tạo cho giáo trình trong thời gian 02 ngày.
  – Sau khi tham gia khoá học, cac CEO đủ tự tin hơn, bình tĩnh hơn khi đứng trước việc xử lý các khủng hoảng truyền thông cho doanh nghiệp của họ khi tình huống xấu xảy ra. Đối với việc quản trị, sau khi học xong, các học viên đủ kĩ năng để nhìn nhận được các vấn đề tồn tại, nguy hiểm trong truyền thông của họ -> từ đó điều chỉnh lại, setup lại để hoạt động quản trị, phòng tránh các khủng hoảng truyền thông được tốt hơn.
  – Học viên được cung cấp các tài liệu học liên quan (nếu có) miễn phí 100%; được đưa vào nhóm Zalo đặc biệt để hỗ trợ về sau.
 • Quyền lợi khác
  – Học viên được tham gia các bài tập và hướng dẫn bài tập thường xuyên trong suốt thời gian 03 tháng
  – Được cố vấn các vẫn đề liên quan đến truyền thông, thương hiệu và xử lý khủng hoảng truyền thông trong suốt thời gian học.
  – Sau khi kết thúc khoá học, nhóm Zalo của lớp học đó sẽ được giữ nguyên và trở thành nơi để các học viên có thể hỏi hoặc cần trợ giúp các vấn đề liên quan. Việc hỗ trợ này là miễn phí và vĩnh viễn.
 • Chi phí: Đây là loại hình có mức học phí cao.
  – Ưu điểm – Khuyết điểm
  – Ưu điểm:
  Được đào tạo bài bản, thực chiến và được follow hướng dẫn thường xuyên qua Zalo khi cần. Các kiến thực thực tế giúp các CEO có thể ứng dụng ngay từ khi bắt đầu học. Được hỗ trợ, tư vấn miễn phí và vĩnh viễn kể cả khi đã kết thúc khoá học.
  Khuyết điểm:Chi phí cao, kén đối tượng học. Thời gian học tập trung trong 02 ngày nên sẽ có nhiều lượng kiến thức yêu cầu sự tập trung cao độ cho việc học. 
 • Đối tượng phù hợp
  – Các CEO chủ doanh nghiệp; chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ…
  – Những người đảm nhiệm vai trò là quản lý cấp cao, quản lý các vấn đề về truyền thông & marketing cho doanh nghiệp.
  – Những người đang chuẩn bị khởi nghiệp, chuẩn bị thành lập doanh nghiệp hoặc mở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ…

Ngành F&B và Du lịch

Các nhà hàng, khách sạn, quán ăm, khu du lịch, khu sinh thái…

Khoá học xử lý khủng hoảng truyền thông cho các phòng khám, bệnh viện, ngành y tế do Nhà báo Ngự Miêu phụ trách sẽ giúp bạn các kỹ năng xử lý

Ngành Y tế

Các bệnh viện, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khoẻ (áp dụng cả công & tư)

Khoá học xử lý khủng hoảng truyền thông các trường mầm non do Nhà báo Ngự Miêu phụ trách đang có ưu đãi đặc biệt

Trường mầm non

Các trường mầm non, các nhà trẻ, vườn trẻ, khu giáo dục mầm non… (áp dụng cả công & tư)

Spa & thẩm mỹ viện

Các Spa, các thẩm mỹ viện, các cơ sở làm đẹp

Ngành giáo dục

Các trường học các cấp, các trung tâm đào tạo, trung tâm giáo dục cộng đồng, các học viện…. (Áp dụng cả công & tư)

Khủng hoảng truyền thông cá nhân

Những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giải trí, người có tầm ảnh hưởng, các diễn giả, những người của công chúng…