đăng ký trở thành chuyên gia

CAYBUTTRE VIETNAM ACADEMY triển khai mô hình cộng đồng chuyên gia/cố vấn. Theo đó, các chuyên gia, cố vấn, giảng viên… thuộc các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi hoàn toàn có cơ hội đăng ký tham gia vào cộng đồng này. CAYBUTTRE VIETNAM ACADEMY có các chương trình, quy chế và kế hoạch tuyển dụng các đơn vị liên kết, các chuyên gia hợp tác, các đối tác cùng lĩnh vực trong hoạt động đào tạo, huấn luyện với bao gồm các hoạt động cộng đồng miễn phí, các khoá đào tạo nâng cao, đào tạo theo yêu cầu. Cùng với đó, chúng tôi tập trung phát triển cộng đồng các chuyên gia, những nhà đào tạo đủ điều kiện cho chính hệ sinh thái các cộng đồng của mình. Nếu bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động của chúng tôi, nếu bạn đủ các điều kiện yêu cầu của chúng tôi về huấn luyện viên và các mentor… và nếu bạn cần một môi trường để cùng phát triển. Bạn hoàn toàn có thể đăng ký và có được cơ hội trở thành chuyên gia trong cộng đồng đội ngũ chuyên gia tại Học viện của chúng tôi.

Đăng ký ngay hôm nay

ĐÀo xuân thời
Chủ tịch Học Viện

Các khóa đào tạo Lớp miễn phí

TRẦN ĐỨC HUÂN
Chuyên Gia

Lớp tài chính cá nhân

NGUYỄN VIỆT LINH
Chuyên Gia

Lớp Marketing

Nguyễn Tiệp
Chuyên Gia

Lớp Marketing

TRẦN HIẾU
Chuyên Gia

Lớp xây cộng đồng

LÃ ANH TUẤN
Chuyên Gia

Lớp xây dựng Shopee

TRỊNH QUANG DŨNG
Chuyên Gia

Lớp nguồn hàng TQ

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

Là một cộng đồng phi lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8/2017. Đây là một diễn đàn, một sân chơi dành cho những người có chung niềm đam mê sáng tác với văn chương. Tại đây, chúng tôi tìm kiếm, ươm mầm, phát triển các tài năng viết. Từ đó, bằng hệ sinh thái truyền thông của mình, chúng tôi giúp các tác giả, tác phẩm đến được với nhiều bạn đọc, nhiều thế hệ hơn trong và ngoài nước.

DIỄN ĐÀN THƯƠNG HIỆU MỚI

Là một diễn đàn dành riêng cho các thành viên là những thương hiệu tại Việt Nam. THUONGHIEUMOI.VN là mạng xã hội, là kênh thông tin và là kênh truyền thông hữu ích cho các thương hiệu, các sản phẩm, các doanh nghiệp và các cá nhân trong mọi lĩnh vực. Tại đây, chúng tôi nỗ lực tạo ra các giá trị cộng đồng, từ đó bằng hệ sinh thái của mình, đem lại các hiệu quả truyền thông tối ưu nhất có thể cho các thương hiệu thành viên của mình.