Đăng ký lớp học Khủng hoảng truyền thông của Nhà báo Ngự Miêu
  • LỚP CỘNG ĐỒNG Miễn phí

Trên Facebook – chúng ta có CLB truyền thông by Ngự Miêu – học truyền thông miễn phí & thực chiến. Trên Zalo, chúng tôi có các nhóm lớp kín riêng cho từng môn học như Truyền thông, Marketing, Nghiệp vụ báo chí, Kỹ năng cá nhân… Tất cả đều miễn phí.

Đó là các lớp học được xây dựng theo mô hình kết nối và tương tác Online trên nền tảng Zalo Chat Group. Các chương trình học sẽ lần lượt được triển khai trong Group, có cả chia sẻ lý thuyết, nhưng chủ đạo vẫn sẽ là các hoạt động kết nối cộng đồng, tương tác trực tiếp để hỗ trợ, rèn luyện kĩ năng truyền thông, báo chí, marketing cho các học viên. Nhóm lớp học này là miễn phí, các học viên có thể vào tự do không không điều kiện, tuy nhiên khi học viên vi phạm quy chế, có các hoạt động spam, nhắn tin nội dung bán hàng, tiếp thị… hoặc các vấn đề không liên quan đến lớp học thì sẽ ngay lập tức bị chặn (block) vĩnh viễn.

Vào lớp facebook VÀO LỚP ZALO

CÁC LỚP HỌC ONLINE PRO – CÓ PHÍ

Là các lớp học được tổ chức có thu phí trên nền tảng lớp nhóm Zalo, học trực tuyến Online. Các lớp này được thực hiện thường kỳ hoặc theo từng module, chương trình đào tạo nhất định dựa trên lộ trình dạy của giảng viên và đáp ứng nhu cầu cho học viên. Các bạn có thể tìm các lớp phù hợp với bản thân trong các lớp bên dưới đây nhé!

Đang nhận đăng ký
Đang nhận đăng ký
Đang full lớp
Sắp có lớp